Rouwvrouw

Ooit waren er, ook in onze cultuur, vrouwen en mannen die een roeping voelden: het begeleiden van de stervende met, naast de aandacht voor het lichaam, veel aandacht voor de ziel. Men begreep dat het lichaam sterft, maar dat de ziel verder reist, en dat die reis begint bij het sterfmoment. Het waren rouwvrouwen en zielenmannen.

Wat doet een rouwvrouw?

Mijn naam is Anita Frantzen Gilvert en ik werk als hedendaagse rouwvrouw. Mijn werk bestaat uit rituele zorg voor de stervende/net gestorvene en naasten/nabestaanden en uit ritueelbegeleiding bij uitvaart.

Rituele zorg voor de stervende/net gestorvene

Het sterven is als een geboorteproces en verdient zorg en aandacht. Angst en pijn kunnen het sterfproces bemoeilijken. Ik ondersteun de stervende op een passende manier, en voer desgewenst kleine rituele handelingen uit, altijd in samenspraak met de stervende en met aanwezige familieleden en vrienden. Ik kijk naar dat wat wenselijk en passend is, en zoek aansluiting bij de spirituele wensen van alle betrokkenen. De persoonlijke wensen van de stervende hebben voorrang.

Rituele zorg voor de naasten/nabestaanden

Ik kan jullie ondersteunen bij het (rouw)proces tijdens en na het sterven van een dierbare. Ik zorg ervoor dat jullie rust krijgen, jullie kunnen terugtrekken of slapen indien gewenst, kunnen praten wanneer jullie dat willen. Door aanwezig te zijn, door te helpen met die overgang van leven naar dood en door passende, kleine rituele handelingen uit te voeren.

Ik zorg ervoor dat jullie je weer kunnen verbinden met levenskracht en kunnen losmaken van de doodsenergie wanneer de tijd daar is.

Ritueelbegeleiding bij uitvaart

Als rouwvrouw kan ik jullie helpen de inhoud van de afscheidsbijeenkomst bedenken: wie gaat er spreken, wat gaan jullie, of ik namens jullie, vertellen. Welke muziek. Misschien een gedicht, een ritueel. En helemaal mooi: kunnen we de rode draad, of misschien wel de gouden draad van het leven van je overleden dierbare vinden?

Als je goed en mooi afscheid kunt nemen van jouw dierbare helpt dat bij het verwerken van je verdriet. Ik help jullie je emoties te gieten in liefdevolle woorden en gebaren.

Ook op latere tijdstippen, bij het plaatsen van een steen op het graf of bij het uitstrooien van de as kan ik jullie tot steun zijn.